Detajet finale të garës

XCM ""Shtegu 2020"

Gara do të nisë nga zona e Rrogozhinës dhe do të përfundojë në Tiranë.

Pika e takimit për nisje në Start.
Sheshi "Nënë Tereza"

E diel, 2 shkurt, Ora 07:00.

Transporti i organizuar nga Pilot.al.

Nisja e autobusit, dhe e biçikletave ora 07:45

ORARET
07:00 - Paraqitja për nisje të organizuar në start.
07:45
- Nisja e autobusit nga Sheshi "Nënë tereza" për në start.

08:45 - Mberritja në pikën e startit dhe mbyllja finale e listës së garuesve.

Marrja e numrave.

09:00 - Mbyllja finale e listës së garuesve.
09:20 - Publikimi i listës finale dhe rradhës së nisjes.
09:30 - Nisja e garuesit të parë.

Intervali midis çiklistëve (30 sekonda)
09:45 - Futja e garuesit të parë në Segmentin I të kronometruar.
12:00 - Futja e garuesit të parë në Segmentin II të kronometruar.

Pika e neutralizimit: Në përgatitje (0000000°  00000000°)
14:00 - Pritja e garuesit të parë në finish.
15:00 - Ceremonia e ndarjes së çmimeve.

FINISH
14:00 - Pritja e garuesit të parë në finish.
15:00 - Ceremonia e ndarjes së çmimeve.

Vendi i finishit: "Air Albania", Sheshi i Stadiumit (41.318131°  19.822575°)


TROFETË DHE ÇMIMET FINACIARE

TROFE:
Vendi i parë/dytë/tretë në renditjen e përgjithshme.
Vendi i parë/dytë/tretë në renditjen e çdo klase.

 

ÇMIME:
Klasifikimi i përgjithshëm.
Vendi i parë: 500 Euro
Vendi i dytë: 300 Euro
Vendi i tretë: 150 Euro
Vendi i katërt: Helmetë XC nga Pilot.al
Vendi i pestë: Bluzë MTB nga Pilot.al
Vendi i gjashtë: Doreza MTB nga Pilot.al

Klasifikimi për çdo klasë:
Vendi i parë: N(klas) pjestim për N(tot) shumëzim për 800 Euro.
Vendi i dytë: Kupon servisi "Full Servis" biçiklete nga Bike Doctor Albania.
Vendi i tretë: Kupton servisi, "Servis" (larje, grasatim, kontroll) nga Bike Doctor Albania.

N(klas) - Numri i pjesëmarrësve në secilën klasë
N(tot) - Numri total i garuesve.

KALENDARI
10 janar 2020
Hapja e regjistrimeve
 
31 janar 2020
Mbyllja e regjistrimeve
 
2 shkurt 2020
Dita e garës
Ora 7:40 - (nisja për në start)
(transporti i organizuar nga Pilot.al)
Ora 9:30 (Start i garës)
Ora 14:00 (Finish), vendi "Air Albania" sheshi i Stadiumit
Ora 15:300 Ceremonia e ndarjes së çmimeve
(transporti i organizuar nga Pilot.al)
FORMULA E GARËS
Gara "Shtegu" është një garë Mountain Bike
e tipit Individual CrossCountry Marathon.
Gara fillon në Rrogozhinë dhe mbaron në Tiranë.
Gjatësia e trajektores 65 km.
Nisja individuale me kronometer.
Numri maksimal i çiklistëve: 100
Rradha e nisjes: Invers i rezultatit Shtegu 2019.
Navigacioni me GPS.
Trajektorja do t'u dergohet me email garuesve
në datë 1 shkurt, ora 18:00.
Transporti i çiklistëve dhe biçikletave për në Start
do të bëhet nga Organizatorët.
Tarifa e garës: 1.500 Lekë
Ka trofe për gjashtë vendet e para në renditjen absolute
Trofe për tre vendet e para të çdo klasi.
Ndarjet e klasave:
P1- Profesionist Junior
P2- Profesionist Elite
PV- Profesionist me Licencë Veteran
A1- Amator Junior
A2- Amator U23
A3- Amator Elite
A4- Amator Veteran
F- Femra

Rregulla kryesore

1 Gara

Gara "Shtegu i Gjelbër" është një garë e tipit Mountain Bike Cross Country Marathon.

2. Mjeti

Mjetet e lejuara janë biçikleta me karakter Mountan Bike.

Zgjedhja e biçikletës është e lirë.

Forca shtytëse e mjetit duhet të jetë vetëm me forcën e këmbëve.

Biçikletat elektrike mund të futen në garë por kanë klasifikim të veçantë.

3. Pjesëmarrja

Gara është e hapur për gjithë pjesëmarrësit mbi 15 vjeç

Numri maksimal i pjesëmarrësve në garë ështe 100 çiklistë.

Garuesi do ndahen në klasa sipas moshes në grupet e mëposhtme:

Ndarjet e klasave:

P1- Profesionist Junior (me licencë 2019)

P2- Profesionist Elite (me licencë 2019)

PV- Profesionist Veteran (me licencë 2019)

A1- Amator Junior

A2- Amator U23

A3- Amator Elite

A4- Amator Veteran

F- Femra

E- Biçikleta Elektrike

 

Do të ketë trofe dhe çmime për tre vendet e para të çdo klase.

Do të ketë trofe dhe çmime për pesë vendet e para të përgjithshme.

4. Pajisjet

Pajisjet e detyruara janë: Helmeta

Pajisje të këshilluara: Veshje mbrojtëse.

5. Navigimi

Trajektorja e garës është e panjohur për garuesit.

Ajo do të shpërndahet vetëm me email në oren 18:00 të datës 1 shkurt 2020.

Pajisja naviguese duhet të jetë e vetë garuesit.

Zgjedhja e saj është e lirë: GPS ose Smartphone.

 

6. Formula e garës

Trajektorja e garës do të ndahet në disa segmente:

Segment lidhës dhe segment special.

Do të ketë tre segmente lidhës dhe dy segmente speciale.

Në segmentet lidhes çiklisti ka një kohë maksimale në të cilën duhet ta kryejë segmentin.

Në segmentet specialë duhet ta kryejë sa më shpejt.

Koha e garës është shuma e kohëve të dy segmenteve speciale.

Në kohen e garës shtohen edhe penalizimet në kohë që merren

në rast të tejkalimit të kohës maksimale në segmentët lidhes.

Një sekondë për çdo sekondë vonesë.

Njësia minimale e kohëmatjes është sekonda.

 

Gara është më nisje individuale.

Çdo minutë dhe çdo 30 sekonda (në varësi të klasës).

Rradha e nisjes do të jetë sipas klasave/rezultatit të garës së shkuar/dhe short (e kombinuar)

Kjo rradhë do të publikohet në datë 1 shkurt.

 

Çdo garues do të pajiset më një Time Card letre ku do të jenë të shkruara

të gjitha kohë e paracaktuare të tij për startet e segmenteve.

 

Penalizime në kohë:

Prerje e trajektores: Koha me e keqe plus tre ore.

Moskalim në pikat e kontrollit: Koha me keqe plus dy ore për çdo pikë të munguar..

Hyrje në pikat e kontrollit nga drejtimi i gabuar: Koha më e keqe plus një ore për çdo pikë.

Ndihmë e motorizuar nga jashtë garës: Skualifikim.

6. Oraret.

Mbyllja e regjistrimeve:

Data 31 janar 2020.

2 shkurt 2020.  Start i garës.

Vendi: Rrogozhinë

Finish: Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

TRAJEKTORJA E GARËS
Profil.jpg
LISTA FINALE E GARUESVE
List-2020-17.gif
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom